Lom Čierny Balog s.r.o.

Pro ušlechtilou výrobu i do stavebnictví

Náš sortiment

Vysoká kvalita

Z geologického hlediska je v Čiernom Balogu šedý, rovnoměrně zrnitý, středně až hrubozrnný biolotický granodiorit. Svou kvalitou je srovnatelný se švédskými a libereckými žulami.

Unikátní produkt

Kamenolom Čierny Balog jako jediný na Slovensku drží povolení k těžbě granodioritu, který je vhodný i pro dekorativní účely.

Široká škála výrobků

Naše frakce mají potřebné certifikace pro použití od zásypových materiálů až po plnivo do betonových a bitumenových směsí. Věnujeme se také hrubé i ušlechtilé kamenické výrobě.