Lom Čierny Balog s.r.o.

S průzkumnou otvírkou a určením ložiska Čierny Balog I. se začalo v roce 1976. V té době bylo na Slovensku vytipováno více lokalit pro těžbu vysoce kvalitní žuly, protože se do této doby nikde na Slovensku prakticky netěžila.

Těžební prostor v Čiernom Balogu prošel, jako jediný, nejnáročnějšími výběrovými kritérii a byl následně vyčleněný jako vyhrazené ložisko grandioritu a současně jako chráněné území.

V průběhu let 1976 až 2017 se pokoušelo více podniků a společností o otevření ložiska. Avšak vysoká náročnost otevírkových prací, tvrdost a vysoká kvalita materiálu způsobila, že k němu nedošlo. Dalšími problémy byly i nevyjasněné majetkoprávní vztahy.

Společnost Lom Čierny Balog s.r.o.(původně ROCK WORKS s.r.o.) se začala realizaci těžby věnovat v roce 2017. Jako první a úspěšně.

Představitelům firmy se podařilo zakoupit část pozemků, nezbytných pro přístup k dobývacímu prostoru. Dále zabezpečili nájemní vztahy, vypořádali konflikty zájmů, a právně uvedli ložisko do stavu, kdy získalo povolení k těžbě až 500 000 tun ročně.