Výroba z granodioritu

Společnost vyrábí celý sortiment frakcí, které mají potřebné certifikace pro použití od zásypových materiálů až po plnivo do betonových a bitumenových směsí.

Věnujeme se také hrubé i ušlechtilé kamenické výrobě.

V současné době drží ložisko Čierny Balog I. jako jediné na Slovensku povolení k těžbě granodioritu, který je vhodný i pro dekorativní účely.

Z geologického hlediska je v Čiernom Balogu šedý, rovnoměrně zrnitý, středně až hrubozrnný biolotický granodiorit, což je vyvřelá hornina, známější jako tatranská žula, typ Sihla. Svou kvalitou je srovnatelný se švédskými a libereckými žulami.

Využití stavebního kamene:

  • betonové směsi
  • bitumenové směsi
  • gabionové stěny
  • ušlechtilá kamenická výroba
  • konstrukce silnic
  • vodní stavby
  • zásypové materiály