ŽULA: Vyvřelá hornina s nejlepšími užitkovými vlastnostmi


Ložisko Černý Balog tvoří šedý, rovnoměrně zrnitý, středně až hrubozrnitý biotitický granodiorit.

Hornina granodiorit patří do skupiny vyvřelých hornin, má široké použití a svou kvalitou je srovnatelná se švédskými a libereckými žulami.

V současné době drží ložisko Čierny Balog I. jako jediné na Slovensku povolení k těžbě granodioritu, který je vhodný i pro dekorativní účely.

Celková plocha těžebního prostoru je 11,5 ha. V současnosti se těží přibližně na 10 % tohoto území. Ložisko v sobě skrývá mohutný potenciál do budoucna a má ojedinělé postavení na celoevropském trhu s kamenivem a kamenickými výrobky.

Využití stavebního kamene:

  • betonové směsi
  • bitumenové směsi
  • gabionové stěny
  • ušlechtilá kamenická výroba
  • konstrukce silnic
  • vodní stavby
  • zásypové materiály

K dodání kameniva Vám umíme zajistit dopravu až na staveniště. Rovněž umíme zajistit i likvidaci stavebního odpadu. Pro bližší informace nás kontaktujte.