Naše společnost klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, proto jsme se rozhodli tyto služby certifikovat.

Společnost QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. poskytuje služby v oblasti certifikace stavebních výrobků, certifikace systémů managementu a ve zkušebnictví. Posuzování parametrů stavebních výrobků provádí jako Autorizovaná osoba SK12 pro Slovenskou republiku a jako Notifikovaná osoba 1481 s působností v Evropské unii. Certifikace systémů managementu je prováděna v souladu s akreditační normou ISO/IEC 17021–1.

Ke stažení