Lom Čierny Balog s.r.o.

Společnost Lom Čierny Balog s.r.o. (původně ROCK WORKS s.r.o.) se začala věnovat těžbě granodioritu v roce 2017.

Granodiorit je vyvřelá hornina, její známější pojmenování je tatranská žula typ Sihla. Svou kvalitou je srovnatelná se švédskými a libereckými žulami. Její využití je rozmanité, od ušlechtilé kamenické výroby (těžba bloků) až po různé použití ve stavebnictví.

Ložisko Černý Balog patří do katastru obce Černý Balog, který hraničí s katastrem obce Sihla, okres Brezno, Banskobystrický kraj. Nachází se v bezprostřední blízkosti státní silnice II. třídy Brezno – Hriňová.

Ložisko Černý Balog tvoří šedý, rovnoměrně zrnitý, středně až hrubozrnitý biotitický granodiorit.

Společnost vyrábí celý sortiment frakcí, které mají potřebné certifikace pro použití od zásypových materiálů až po plnivo do betonových a bitumenových směsí, a věnuje se hrubé i ušlechtilé kamenické výrobě.

V současné době drží ložisko Čierny Balog I., jako jediné na Slovensku, povolení k těžbě grandioritu, který je vhodný i pro dekorativní účely.

Celková plocha těžebního prostoru je 11,5 ha. V současnosti se těží přibližně na 10 % tohoto území. Ložisko v sobě skrývá mohutný potenciál do budoucna a má ojedinělé postavení na celoevropském trhu s kamenivem a kamenickými výrobky.

Certifikáty