Lom Čierny Balog s.r.o.

Pre ušľachtilú výrobu aj do stavebníctva

Náš sortiment

Vysoká kvalita

Z geologického hľadiska je v Čiernom Balogu šedý, rovnomerne zrnitý, stredne až hrubozrnný biolotický granodiorit. Svojou kvalitou je porovnateľný so švédskymi a libereckými žulami.

Unikátny produkt

Kameňolom Čierny Balog ako jediný na Slovensku drží povolenie na ťažbu granodioritu, ktorý je vhodný aj na dekoratívne účely.

Široká škála výrobkov

Naše frakcie majú potrebné certifikácie na použitie od zásypových materiálov až po plnivo do betónových a bitúmenových zmesí. Venujeme sa aj hrubej aj ušľachtilej kamenárskej výrobe.