Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, preto sme sa rozhodli tieto služby certifikovať.

Spoločnosť QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. poskytuje služby v oblasti certifikácie stavebných výrobkov, certifikácie systémov manažérstva a v skúšobníctve. Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov vykonáva ako Autorizovaná osoba SK12 pre Slovenskú republiku a ako Notifikovaná osoba 1481 s pôsobnosťou v Európskej únii. Certifikácia systémov manažérstva je vykonávaná v súlade s akreditačnou normou ISO/IEC 17021–1.

Ke stažení