Výroba z granodioritu

Spoločnosť vyrába celý sortiment frakcií, ktoré majú potrebné certifikácie na použitie od zásypových materiálov až po plnivo do betónových a bitúmenových zmesí.

Venujeme sa aj hrubej aj ušľachtilej kamenárskej výrobe.

V súčasnej dobe drží ložisko Čierny Balog I. ako jediné na Slovensku povolenie na ťažbu granodioritu, ktorý je vhodný aj na dekoratívne účely.

Z geologického hľadiska je v Čiernom Balogu šedý, rovnomerne zrnitý, stredne až hrubozrnný biolotický granodiorit, čo je vyvretá hornina, známejšia ako tatranská žula, typ Sihla. Svojou kvalitou je porovnateľný so švédskymi a libereckými žulami.

Využitie stavebného kameňa:

  • betónové zmesi
  • bitúmenové zmesi
  • gabiónové steny
  • ušľachtilá kamenárska výroba
  • konštrukcia ciest
  • vodné stavby
  • zásypové materiály