Lom Čierny Balog s.r.o.

S prieskumnou otvárkou a určením ložiska Čierny Balog I. sa začalo v roku 1976. V tom čase bolo na Slovensku vytipovaných viac lokalít pre ťažbu vysoko kvalitnej žuly, pretože sa doteraz nikde na Slovensku prakticky neťažila.

Ťažobný priestor v Čiernom Balogu prešiel, ako jediný, najnáročnejšími výberovými kritériami a bol následne vyčlenený ako vyhradené ložisko grandioritu a súčasne ako chránené územie.

V priebehu rokov 1976 až 2017 sa pokúšalo viac podnikov a spoločností o otvorení ložiska. Avšak vysoká náročnosť otváracích prác, tvrdosť a vysoká kvalita materiálu spôsobila, že k nemu nedošlo. Ďalšími problémami boli aj nevyjasnené majetkoprávne vzťahy.

Spoločnosť Lom Čierny Balog s.r.o.(pôvodne ROCK WORKS s.r.o.) sa začala realizácii ťažby venovať v roku 2017. Ako prvá a úspešne.

Predstaviteľom firmy sa podarilo zakúpiť časť pozemkov, potrebných na prístup k dobývaciemu priestoru. Ďalej zabezpečili nájomné vzťahy, vysporiadali konflikty záujmov, a právne uviedli ložisko do stavu, kedy získalo povolenie na ťažbu až 500 000 ton ročne.