Cenník kameniva

(platný od 1.6.2022)

Pri odbere väčšieho množstva môžu byť ceny dohodnuté individuálne.

Lom ČIERNY BALOG I Výrobok/frakcia Cena v EUR/tona (bez DPH) Materiál
EN 13242:2002+A1:2007 0/4 8,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/8 8,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 4/8 15,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 8/11 19,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 8/16 14,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 8/16B 9,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 16/32 12,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 32/63 Makadam 11,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/32 A 8,90 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/32 Šotolina b 6,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/32 Šotolina c 5,50 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/63 A 7,80 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/63 B 6,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/125 7,90 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 0/200 9,70 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Gabiónový kameň 9,70 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Lomový kameň netriedený z odstrelu 9,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Lomový kameň z odstrelu triedený bez úpravy 14,00 Granodiorit
EN 13242:2002+A1:2007 Lomový kameň triedený upravovaný na zákazku na požadovaný rozmer 40,00 Granodiorit
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 0/4 11,50 Granodiorit
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 0/8 11,50 Granodiorit
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 0/16 11,50 Granodiorit
Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008 0/32 11,50 GranodioritK dodávke kameniva Vám vieme zabezpečiť dopravu až na stavenisko. Rovnako vieme zabezpečiť aj likvidáciu stavebného odpadu. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.